fbpx

Hoe werkt Scrum?

Binnen Customised maken wij gebruik van de scrum methode, of ook wel het scrum raamwerk genoemd. Scrum is een agile framework en is de afgelopen jaren fors toegenomen in gebruik. Van kleine ondernemingen tot multinationals, verschillende bedrijven maken hier gebruik van. Bovendien verhoogt het de effectiviteit en productiviteit van een team. 

Benieuwd? Lees snel verder.

Wat is de essentie van de Scrum methode? 

Scrum is een effectieve en flexibele manier van werken. Dit agile raamwerk maakt het mogelijk voor een team om projecten op een productieve wijze op te volgen en op te leveren. Bij complexe projecten bijvoorbeeld is deze manier van werken zeer geschikt, want problemen kunnen heel snel gedetecteerd worden, zeker wanneer een detailplanning op voorhand moeilijk te realiseren is.

Hoe werkt een Scrum team?

Kort gezegd wordt er binnen Scrum gewerkt in zelfsturende en multidisciplinaire teams met verscheidene specialisten en Scrum rollen. Iedereen is betrokken bij het plannen en benoemen van blokkades, en het verdelen van de taken. De Scrum master is degene die het proces begeleidt en zorgt ervoor dat het team optimaal kan presteren. Hij werkt vaak samen met enerzijds de Developers die het product effectief maken en anderzijds met de Product Owner die als tussenpersoon functioneert tussen de klant en de Developers. Eigenlijk is de hoofdtaak van de Product Owner om de eisen en wensen van de klant te waarborgen en deze door te geven aan het team. Het is als het ware een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit en tijd die nodig is. Deze wensen worden ook wel user stories genoemd en staan op de product backlog. Op deze lijst worden de wensen met de hoogste prioriteit opgenomen in de sprint backlog, en deze verwijst naar de taken waaraan gewerkt moet worden tijdens een bepaalde sprint. 

“Kort gezegd wordt er binnen Scrum gewerkt in zelfsturende en multidisciplinaire teams met verscheidene specialisten en Scrum rollen. Iedereen is betrokken bij het plannen en benoemen van blokkades, en het verdelen van de taken.”

scrumwerking

De werkwijze van Scrum

Een sprint duidt een afgebakende tijdsperiode aan van maximaal een maand. Binnen een sprint start alles met een Sprint Planning, en eindigt met een Sprint Review en Sprint Retrospective meeting. Deze gebeurtenissen noemt men ceremonies. Hoeveel sprints er van toepassing zijn verschilt per project. net zoals bij Customised, zijn er Scrum teams die stabiel zijn voor een onbepaalde tijd. Onderling overleg is noodzakelijk tussen de teamleden om de taken tot een goed eind te kunnen brengen. Daarom is er elke dag een kort overleg met het team, de Daily Scrum. Tijdens deze Daily Scrum worden de volgende drie vragen beantwoord door ieder teamlid: 

  • Wat heb ik gedaan?
  • Wat ga ik vandaag doen?
  • Waar zijn er mogelijke problemen?

Op deze manier wordt er veel kennis uitgewisseld en werken de teamleden nauw samen. Na elke sprint volgt een evaluatie van het afgeleverde product en is er ruimte voor feedback vanuit de klantzijde bijvoorbeeld. Dit zorgt ervoor dat het het Scrum Team meer kwaliteitsvol werk oplevert in zo min mogelijk tijd. Na de review vindt de Retrospective plaats waarin een evaluatie plaatsvindt van de samenwerking. Dit staat los van de inhoud. Na deze evaluatiemomenten begint het proces weer opnieuw in de volgende sprint.

Wanneer maak je nu het best gebruik van de Scrum way of working?
De twee belangrijkste redenen om Scrum te gebruiken zijn aan de ene kant klanten die nog niet precies weten hoe bepaalde taken aangepakt moeten worden en aan de andere kant kiest men hier voor als er veel veranderingen worden verwacht tijdens het proces. 

Omdat Scrumteams zelfsturende teams zijn, sluit dit goed aan bij organisaties die geloven in zelforganisatie en vertrouwen hebben in medewerkers. Managers moeten hierdoor ook een andere rol op zich nemen, die van agile manager.

Zelf aan de slag met Scrum?

Weet jij niet goed hoe je hier moet aan beginnen? Of zit je nu voor je scherm met je handen in het haar? Schakel dan gerust onze hulp in!